30 listopada kolejne rozstrzygnięcie

Z końcem miesiąca dowiemy się jaka jest cena, za którą firmy są gotowe wybudować pierwszy blok przy ul. Bocznicowej. To drugi przetarg, pierwszy unieważniono ze względu na zbyt wysokie kwoty w ofertach.

W warunkach drugiego postępowania dokonano zmian, które mogą wpłynąć na obniżenie ceny m 2 mieszkań w ramach programu „Twoje M”. Teraz oferenci mają więcej czasu na przeanalizowanie warunków i przygotowanie oferty. Wydłużono też czas realizacji inwestycji do 18 miesięcy. Gmina jest też gotowa wziąć na siebie część ryzyka wzrostu cen materiałów budowlanych, który mógłby nastąpić w czasie realizacji inwestycji. Czy takie zmiany wpłynęły na obniżenie ceny – dowiemy się 30 listopada.