Kluczowa uchwała przyjęta

O krok bliżej do programu „Twoje M”.  28 czerwca 2017 r. radni przyjęli go do realizacji. Co ważne,  oprócz regulaminu uchwała zawiera oczekiwany system punktacji. To dzięki niemu będziemy mogli wyłonić grupę osób, które będą miały pierwszeństwo w zakupie mieszkań przy ul. Bocznicowej.

Będziemy punktować wiek do 35. r. ż., zatrudnienie na terenie gminy, zamieszkanie na terenie gminy i wychowywane dzieci. Warto przypomnieć, że to  kryteria punktowane a niespełnienie któregoś z nich nie powoduje wykluczenia z programu. W przypadku gdy chętnych z maksymalną liczbą punktów będzie więcej niż planowanych lokali (27), przewidziane jest publiczne losowanie.

Lada dzień, gdy uchwała zostanie podpisana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, zamieścimy ją w zakładce „Do pobrania”.

W połowie lipca natomiast planowane jest spotkanie informacyjne, na którym będzie można zadać szczegółowe pytania o kolejne kroki, jakie będziemy podejmować w ramach programu.