Projekt umowy do wglądu

W zakładce „do pobrania” zamieściliśmy projekt umowy o uczestnictwie w programie „Twoje M”.  Właśnie do podpisania takich umów zaprosimy wyłonionych weryfikacją i losowaniem nabywców.

Umowa jest jednocześnie zobowiązaniem do wniesienia 10-procentowej opłaty rezerwacyjnej; określa też transze,  jakich wpłata będzie wymagana wraz z kolejnymi etapami realizacji inwestycji.