Standard wykonania mieszkań

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi standardu wykończenia mieszkań, jakie mają powstać w budynku przy ul. Bocznicowej, przedstawiamy dane, które mogą być przydatne podczas planowania urządzania swojego M.

Stolarka otworowa:

Drzwi wejściowe wewnątrzklatkowe antywłamaniowe klasy C. Nie przewiduje się drzwi wewnętrznych

Stolarka okienna z PCV: szklenie potrójnie ze szkła bezpiecznego zespolonego, niskoemisyjne, wyposażone w nawiewniki higrosterowane. Współczynnik przenikania ciepła całego okna U=1,1 W/(m2K). Parapety zewnętrzne z blachy – aluminiowej lub stalowej ocynkowanej malowanej. Nie przewiduje się parapetów wewnętrznych.

Posadzki: w mieszkaniach wylewki cementowe zaizolowane folią oraz styropianem, posadzki dylatowane po obrysie i w progach pomieszczeń. Na balkonach przewidziano posadzki mrozoodporne, anty-poślizgowe (płytki gres). Na tarasach – kostka brukowa.

Ściany:

Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe wykonane są z pustaków ceramicznych gr. 30cm docieplonych styropianem o gr. 15cm z wykończeniem od zewnątrz tynkiem cienkowarstwowym natomiast od wewnątrz tynkiem cem.-wap. gr. 1,5 cm klasy III, zatarte na gładko.

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne wykonane z pustaków ceramicznych gr. 25 cm i 30cm na zaprawie zwykłej cem.-wapiennej, w mieszkaniach otynkowane obustronnie tynkiem cem.-wap. gr. 1,5 cm klasy III, zatarte na gładko.

Ściany działowe wewnętrzne murowane wykonane z pustaków ceramicznych gr. 11,5 cm otynkowane obustronnie tynkiem cem.-wap. gr. 1,5 cm klasy III, zatarte na gładko.

Stropy: w mieszkaniach wykończone tynkiem cem.-wap. gr. 1,5 cm klasy III, zatarte na gładko.

Balkony: żelbetowe monolityczne zbrojone stalą. Balkon ocieplony obwodowo styropianem zabezpieczony izolacją z folii PE i wylewką z jastrychu cem. 5cm, hydroizolacją oraz wykończony płytkami ceramicznymi mrozoodpornymi. Balustrady stalowe malowane proszkowo.

Instalacja elektryczna.

W każdym mieszkaniu przewidziano podejścia instalacji elektrycznej Nn oraz przyłącze trójfazowe do kuchenki elektrycznej bez osprzętu (bez opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych, przełączników oświetleniowych). Zasilanie z rozdzielni mieszkaniowej zlokalizowanej w przedpokojach każdego mieszkania

Instalacja zbiorczej telewizji cyfrowej naziemnej i satelitarnej.

Instalacja zbiorcza telewizji cyfrowej naziemnej i telewizji satelitarnej z podłączeniem do każdego mieszkania.

W każdym mieszkaniu przewidziano po dwa gniazda teletechniczne RTV-SAT.

Antenowa instalacja zbiorowa zlokalizowana na dachu budynku zapewniająca dostęp do odbioru radia, cyfrowej telewizji naziemnej i satelitarnej.

Instalacja internetowa.

W każdym lokalu mieszkalnym przy wejściu przewidziano telekomunikacyjna skrzynkę TMS do której doprowadzone będą kable instalacji światłowodowej, instalacji okablowania koncentrycznego i miedzianego. W każdym mieszkaniu przewidziano po dwa gniazda LAN.

Instalacja domofonowa.

Do każdego mieszkania przewidziano instalacje domofonową z panelami unifonów w mieszkaniu i przy drzwiach wejściowych do budynku.

Instalacja wodno-kanalizacyjna.

W budynku przewidziano wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (bez białego montażu oraz baterii). W każdym mieszkaniu wykonane będą podejścia pod przybory zakończone korkami, liczniki wody zimnej zlokalizowane będą na klatce w szafce instalacyjnej na każdej kondygnacji. Ciepła woda   użytkowa przygotowywana będzie, indywidualnie dla każdego mieszkania, za pomocą gazowych podgrzewaczy przepływowych, kondensacyjnych o mocy Qn=23kW – wiszących.

Instalacja c.o.

W budynku przewidziano ogrzewanie c.o. mieszkań z węzła cieplnego jednofunkcyjnego, który zlokalizowany będzie w piwnicy budynku, zasilany z zewnętrznej sieci ciepłowniczej. Do pomiaru zużycia ciepła, dla poszczególnych mieszkań, przewidziano ciepłomierze zlokalizowane w szafkach wnękowych na klatkach schodowych na każdej kondygnacji. Jako element grzejny dobrano grzejniki stalowe płytowe z podejściem dolnym oraz zaworem termostatycznym oraz grzejniki łazienkowe drabinkowe.

Instalacja gazowa.

Projektowany budynek wyposażony będzie w instalację gazowa doprowadzającą gaz do indywidualnych, dla każdego z mieszkań, podgrzewaczy wody – kondensacyjnych. W każdym mieszkaniu zastosowano gazowe podgrzewacze wody z zamknięta komorą spalania, które współpracować będą z systemowymi przewodami powietrzno- spalinowymi podłączonymi do zbiorczego komina ceramicznego powietrzno-spalinowego typu LAS.

Do pomiaru zużycia gazu dla poszczególnych mieszkań przewidziano, indywidualne gazomierze. Wszystkie gazomierze, usytuowane będą na poszczególnych kondygnacjach, we wspólnej szafce gazowej. Podgrzewacz współpracować będzie ze stanowiącym wew. wyposażenie przepływowym wymiennikiem c.w.u.