Kiedy bloki będą gotowe?

Po licznych pytaniach uczestników programu Twoje M, związanych z terminem oddania dwóch bloków budowanych przy ul. Bocznicowej, informujemy, że termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec czerwca 2024 roku. Należy jednak pamiętać, że jest to planowany termin zakończenia prac prowadzonych przez wykonawcę, który nie jest jednoznaczny z przekazaniem kluczy do mieszkań.

Do tego terminu należy doliczyć czas niezbędny na przeprowadzenie odbioru zadania od wykonawcy, usuniecie ewentualnych nieprawidłowości, wykonanie odbiorów technicznych (straż pożarna, Sanepid) a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Monitorujemy także postępy na budowie, troszcząc się o terminowe wykonanie planowanych w harmonogramie prac. Podczas spotkań z wykonawcą inwestycji, uzyskaliśmy zapewnienie, że budynki zostaną ukończone w terminie. Zwróciliśmy się też z prośbą o przekazanie bardziej szczegółowego harmonogramu planowanych prac, by na  bieżąco kontrolować stan ich zaawansowania. O ewentualnych opóźnieniach będziemy informować.

Warto również pamiętać, że wielkość transz wpłacanych przez uczestników programu nie wynika wprost ze stopnia zaangażowania robót lecz z zapisów umowy o uczestnictwie w programie Twoje M.

 

 

 

 

Nabór ciągły na ostatnie mieszkania

23 stycznia 2023 r. rusza nabór uzupełniający ciągły na ostatnich kilkanaście mieszkań w programie Twoje M. Tym razem nie ma daty granicznej składania deklaracji przystąpienia, o kolejności wyboru lokali będzie decydować kolejność składania dokumentów.  Nabór zakończy się z chwilą, gdy wszystkie lokale przy ul. Bocznicowej znajdą swoich nabywców.

W zakładce „Do pobrania” znajduje się deklaracja przystąpienia do programu. Wypełnione dokumenty można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego, w godzinach pracy ratusza. 

Wszelkie informacje o wolnych mieszkaniach w programie Twoje M:

  • 77 404 93 88
  • 77  887 32 20

 

Pierwsza transza do 20 grudnia

Przypominamy, że 20 grudnia 2022 roku mija termin wpłaty pierwszej transzy dla uczestników programu Twoje M. Szczegóły dotyczące kwot i numeru konta zawarto w podpisanych umowach o przystąpieniu do programu.