Czekamy na daty podpisania umów

Na wniosek uczestników programu Twoje M dokonujemy ostatnich poprawek i niewielkich zmian w zapisach projektu umowy o przystąpieniu do programu. Doprecyzowanie niektórych zapisów to również oczekiwania banków kredytujących udział w programie. O wyznaczonych datach, w jakich będzie można podpisywać umowy poinformujemy w ciągu najbliższych dni.