Dla kogo?

Strzelce Opolskie. Twoje M” to program budownictwa wielorodzinnego oparty o wdrażane po raz pierwszy w gminie rozwiązania. Rolę developera pełni tu gmina (przekazując grunt i projekt), jednak na całej inwestycji nie zarabia, bo do ceny mieszkań nie dolicza się marży.

Budynek przy ul. Bocznicowej powstaje tak naprawę za pieniądze kupujących. A inwestycja jest pewna bo nadzoruje ją samorząd. O możliwości kupna decyduje system punktacji. Premiujemy w nim młody wiek kupujących, związek z gminą Strzelce Opolskie poprzez miejsce zamieszkania lub zatrudnienia a także posiadane dzieci. Niespełnienie któregoś z kryteriów nie wyklucza z uczestnictwa w programie.

Finansowanie zakupu mieszkania pozostaje po stronie nabywcy. Po zakończeniu budowy lokale będą przekazane kupującym na podstawie aktu notarialnego. Mieszkania nie będą stanowić zasobów komunalnych gminy i nie naliczymy za nie opłat czynszowych.

Co ważne – osoby, które posiadają tytuł prawny do innej nieruchomości, nie mogą brać udziału w programie. „Strzelce Opolskie. Twoje M” to program dla osób mieszkających u rodziny, wynajmujących mieszkania lub zajmujących mieszkania komunalne.