Czekamy na wpłatę pierwszej transzy.

Nasza budowa przy ul. Bocznicowej postępuje. Stan zaawansowania robót osiągnął 20%, w związku z tym informujemy o konieczności wpłaty 1. transzy, zgodnie z zapisami w umowie. Wpłat należy dokonać do końca lipca 2018r.