Spotkanie z wykonawcami budowy

Przypominamy, że piątek, 7 września odbędzie się spotkanie uczestników programu z przedstawicielami konsorcjum budującego blok przy ul. Bocznicowej.

Ustalimy na nim sposób komunikacji z firmami, dzięki czemu będzie możliwe bieżące kontaktowanie się w sprawach dotyczących budowy. Zapraszamy do dużej sali ratusza na godz. 17:00. Osoby, które nie wezmą udziału w spotkaniu mogą kontaktować się z nami po 10 września, dzwoniąc pod numer 77 404 93 88.