Kolejny krok formalny za nami

Radni byli jednogłośni. Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Strzelce Opolskie  został przyjęty na sesji 31 maja 2017 r.

Zawiera on zapisy związane  z oczekiwanym programem „Strzelce Opolskie. Twoje M”. Wskazuje lokalizację i wartość budynku, jaki ma powstać w I etapie programu. Kolejnym krokiem będzie przyjęcie regulaminu i punktacji obowiązujących w programie. Czekamy.